องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 19 มกราคม 2567   View : 278
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :