องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 19 มกราคม 2567   View : 214
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :