องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 10.00 น. ท่านฯ ศฎายุช  ไชยะลาด นายอำเภอบรบือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน  " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " โดยมี นางสาวพัสส์ศิวาพร  ดีวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งท่านฯ นายอำเภอบรบือ มอบหมายให้นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการาสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยภายใต้หลักการ 3 R คือ ใช้น้ำน้อย และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลจำหน่ายเพื้อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ต่อไปโพสโดย :   วันที่ : 18 มีนาคม 2567   View : 149
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :