องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1  ประจำปี 2567 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1  ประจำปี 2567  
ให้ผู้มีรายการทรัพย์สินในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ได้ตรวจสอบรายการราคาทุนทรัพย์สิน ที่ดินของตนเอง
ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์บรบือ 
เปิดไฟล์
โพสโดย : lhin   วันที่ : 4 มีนาคม 2567   View : 46
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :