องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
http://www.borabuelocal.go.th/upload/files/2108202011224200157.pdfดาวน์โหลดที่นี้
โพสโดย :   วันที่ : 18 สิงหาคม 2563   View : 1418
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :