องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

-  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จำนวน  1  อัตรา

เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 11 สิงหาคม 2564   View : 1499
ข่าวรับสมัคร
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น  (ดู 1461)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 1499)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ดำรงตำ  (ดู 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (ดู 34)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :