องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ที่ว่าง
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 26 ตุลาคม 2559   View : 1462
ข่าวรับสมัคร
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น  (ดู 1462)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 1499)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ดำรงตำ  (ดู 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (ดู 34)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :