องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ที่ว่าง
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 26 ตุลาคม 2559   View : 1111
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :